Εργοστάσιο – Τυροκομείο Βασιλίτσα

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικούς πίνακες και μηχανοστασίου.

Έτος:
2023
Κατηγορία:
Ψυκτικά Έργα
Πελάτης:
Εργοστάσιο - Τυροκομείο Βασιλίτσα