Τυροκομείο Μπίζιος Α.Ε.

Αντικατάσταση πλήρης ηλεκτρολογικού πίνακα με νέο plc για τον έλεγχο του μηχανοστασίου αμμωνίας  και δυο εξατμιστικών πύργων

Έτος:
2023
Κατηγορία:
Ψυκτικά Έργα
Πελάτης:
Τυροκομείο Μπίζιος Α.Ε.