Ορεινά Κισσάβου Αγιά

Προσθήκη εξατμιστικού συμπυκνωτή και Ηλεκτρολογικοό πίνακα με inverter και προσθήκη 4ου συμπιεστή

Έτος:
2023
Κατηγορία:
Ψυκτικά Έργα
Πελάτης:
Ορεινα Κισσαβου Αγιά