Αγγέλης - από το 1964Βιομηχανικός κλιματισμός

βιομηχανικός κλιματισμός

Βιομηχανικός κλιματισμός

Η Εταιρία Αγγέλης Cooling αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων βιομηχανικού κλιματισμού σε:

Βιομηχανίες φαρμάκων
Μεγάλα κέντρα Logistics

Διαδικασία υλοποίησης από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας μας:

https://aggelis-cooling.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/02/icon-2.png

1. Μελέτη του χώρου

https://aggelis-cooling.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/02/icon-1c.png

2. Σχεδίαση εγκατάστασης

https://aggelis-cooling.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/02/icon-3.png

3. Υλοποίηση του έργου

icon-1

4. Ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος και θέση σε λειτουργία

Εάν σας ενδιαφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις που προσφέρουμε, επικοινωνήστε μαζί μας.